Blokların Yapısını Anlamak

Blokzincir nedir?

İnsanlar blokzinciri tanımlamak için gereksiz terimler kullanmaktadır. Bu terimler bir çoğumuzun gözünü korkutmakta hatta  daha ilk paragrafta okumayı bırakmamıza neden olmaktadır. Bu gereksiz terimleri kullanmadan blokzinciri sizin için en kolay haliyle tanımladık.

Bu teknik aslında bir grup araştırmacı tarafından 1991 yılında tanımlanmıştı. Başlangıçta dijital belgelere zaman damgası  vurarak, tarihlerinin daha eski gösterilmesine ve değiştirilmesine engel olunmak istendi. Bir noter gibi!

Bir blokzincir sadece “VERİLERDEN” meydana gelmektedir. Veri, herhangi bir bilgi olabilir. İş yerinde çalışan işçilerin “Adı”, “Giriş Saatleri”, “Molaları”...

İsminin blokzincir olmasının nedeni ise veri bloklarından meydana gelmesidir. Her bir bloğun belirli bir veri tutma kapasitesi vardır. Kapasitesine ulaşan blok daha fazla veri tutamayacağı için yeni bir blok yaratılarak veriler bu yeni bloğa kaydedilir. Bu döngü sonsuza kadar devam eder.

         

                                                           (Blokzincir bağlantıları)

 

Bloğun içeriğinde neler bulunmaktadır? Blokzincirde bağlantılar nasıl gerçekleşir? Blokların sırası nasıl belirlenir?

2101-1-1663860196

Her blok “Veri”, “Hash” ve “Önceki Bloğun Hash’inden” meydana gelmektedir.  Verinin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi Hash’in ne olduğuna geçelim.

Hash değeri parmak izi gibidir. Çünkü her zaman benzersizdir. Bir bloğu ve onun içindeki veriyi tanımlar.

Hash değeri örnek: 1288519C5035BCAC83CBFA23A33038CCF5522749

Bir blok oluştuğunda hash değeri meydana gelir. Hash bloğun kimliğini oluşturur. Dışardan müdahale edildiğinde ya da içindeki veri değiştirilmeye çalışıldığında Hash değeri kendiliğinden değişir.  Zincir yapısını korumada büyük öneme sahiptir. Detaylı açıklaması eğitimin ilerleyen aşamalarında “çatallanma (fork)” kısmında anlatılacaktır.

Bir blokzincir örneği yapalım. Birinci bloğumuz “İşçilerin isimleri” verisini içermektedir. 9 Miyon işçinin isminin yer aldığı bu bloğu bulabilmemiz diğer bloklardan ayırabilmemiz için bir Hash değerine sahip olması lazım. Hash Değeri: A897’dir. İlk blok olduğu için kendisinden önce bloğun Hash değeri yoktur.

İşçilerin maaş verilerini içeren bir blok daha meydana getirdik. Bu bloğumuzun Hash değeri ise: E58A’dır. Dikkat edilmesi gereken nokta bu bloğun bir önceki bloğa bağlanabilmesi için önceki bloğun hash değerini içermelidir. Önceki bloğun hash değerini sahip olduğu için ilk bloğa eklendi ve BLOKZİNCİRİMİZ oluştu.

Bu döngü sonsuza kadar gidebilir. Unutulmaması gereken nokta her bir bloğun eşsiz olmasıdır. Blokzinciri inanılmaz kılan özelliklerden yalnızca biridir.

2101-750-512-piksel-1663860738